Dokládání způsobilosti čestným prohlášením do 28.2.2017


Oznamování vázaných zástupců zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru

 Řešení dokládání odbornosti k zápisu VZ

 

Požadavky kladené na SZ/VZ: Odborná způsobilost se dokládá složením odborné zkoušky u akreditované osoby. Na složení zkoušky je lhůta 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Do doby vykonání zkoušky stávající i noví zprostředkovatelé dokládají čestné prohlášení (§ 176 ZSÚ).

 

Čestné prohlášení o odbornosti je nutné fyzicky vyhotovit   již při zápisu VZ do registru ČNB.

 

Jak vyhotovit čestné prohlášení do složky VZ?

 • Nelze pouze formálně
 • Nutno doložit nabytí základních znalostí o nové právní úpravě
 • Hrozba sankcí: ČNB na svém semináři dne 9.11.2016 upozornila, že u kontroly bude vyžadovat doložení, jak byla odbornost před vydáním ČP zajištěna a ověřena.

 

Řešení EFPA: rychlé, ekonomické a administrativně   zajištěné proškolení sítě VZ

 

 • Nový E-learningový kurz „Minimum o ZSÚ“ pro všechny vázané zástupce
 • Kvalitní a průchodný základní kurz vyhovující potřebám zápisu osob do registru ČNB
 • Registrace VZ hromadná – jednoduché předání seznamu s emaily VZ
 • Velmi rychlá realizace: kompletní proškolení sítě lze již do 14 dnů od zahájení

Partner – SZ získává:

 • Hromadné potvrzení pro všechny zařazené VZ o udělení osvědčení o proškolení u EFPA (sestavy zdarma k dispozici online). Vystavená čestná prohlášení.
 • Minimální administrativní zatížení poskytovatele/SZ
 • Jasné a průkazné doložení o původu čestných prohlášení pro ČNB
 • Čas – interní školící kapacity mohou naběhnout postupně, bez nárazových aktivit
 • Minimální náklady:
  • Od 80,- Kč bez DPH na jednoho VZ!
  • Cena 160,- Kč. Při realizaci odborných zkoušek u EFPA ČR v roce 2017 je 50 % ceny refundováno zpět klientovi!

Harmonogram:

 • Kurz bude spuštěn již 1.12.2016. Zápisy a rezervace kapacit do e-kurzu možné ihned
 • Seznamy a podklady pro čestná prohlášení online, tj. není nutné čekat „na posledního“

 

Přístup na demoverzi “rychlého” kurzu najdete zde. Od objednávky máte kurz spuštěn do 5 pracovních dní, pak už dostanete jen výsledky :-).