Ing. Bc. Jiří Hylmar

ředitel Analytického odboru


Pozice: ředitel Analytického odboru
Vzdělání: Ekonomická fakulta ČZU v Praze, Policejní akademie České republiky
pracovní zkušenosti: 20 let se na vrcholové úrovní zabývá nejzávažnějšími případy ekonomické kriminality

Ing. Bc. Jiří Hylmar je absolventem ekonomické fakulty ČZU v Praze a Policejní akademie České republiky. Již déle než 20 let se na vrcholové úrovni zabývá nejzávažnějšími případy ekonomické a finanční kriminality v České republice s přesahem do oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. V letech 1994 až 2007 působil na různých pozicích v elitních policejních útvarech zabývajících se ekonomickou kriminalitou, mimo jiné vedl oddělení praní peněz Finanční policie. Od roku 2008 působí na Finančním analytickém úřadu, aktuálně na pozici ředitele Analytického odboru.

 


Kde se se mnou můžete potkat?

AML v praxi 3 - Půldenní