Ing. Peter Baláži, Ph.D.

Equa bank a.s.


Pozice: Equa bank a.s.
Vzdělání: Head of Retail Credit Risk
pracovní zkušenosti: Keď sa chcem niečo poriadne naučiť, musím o tom začať prednášať

Po ukončení školy v roce 2003 nastoupil na pozici risk analytika do ČSOB. Primárně se věnoval data miningu a tvorbě skórovacích karet, modelů pro tvorbu rezerv, odhadů očekávaných ztrát a podobně. V roce 2005 převzal vedení tohoto oddělení a v ČSOB implementoval kromě jiného IRB přístup pro výpočet kapitálové přiměřenosti dle Basel II. pro retail. Současně se začal věnovat problematice schvalování úvěrů a do své kompetence získal řízení schvalovacího procesu pro retailové úvěry.

V roce 2011 nastupil do startupu, na jehož základě vznikla Equa bank a kde prakticky postavil celé řízení rizik v retailu. Implementoval  kompletní schvalovací systém pro zajištěné i nezajištěné úvěry, bez počátečních dat  nastavil strategie pro poskytovaní úvěrů a následný reporting. V současnosti  má na starosti celý retailový proces od počátku do konce, a to jak pro zajištěné tak i nezajištěné úvěry. Věnuje se tedy problematice úvěrování od poskytnutí až po vymáhání, včetně regulatoriky, výpočtu rizikových nákladů apod.


Kde se se mnou můžete potkat?

Schvalování v retailu dle Zákona o spotřebitelském úvěru – nové požadavky
Schvalování v retailu - dle novely ZSÚ
Datové zdroje v retailovém schvalovacím procesu

Datové zdroje v retailovém schvalovacím procesu


Role Risk Managera při schvalování Základy schvalovacího procesu (Produkt Driven, Kanály/Sběr žádostí, Schvalování – 3 pilíře, Popis manuálních procesů) Datové zdroje (Interní, Externí a Big Data) Diskuze