Ing. Radek Ščotka, MBA

Risk Management & Internal Audit Manager


Pozice: Risk Management & Internal Audit Manager
Vzdělání: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava;
pracovní zkušenosti: Argeus s.r.o.

Kde se se mnou můžete potkat?

Pravidla interního auditu pro kontrolní činnosti dle ZSÚ

Pravidla interního auditu pro kontrolní činnosti dle ZSÚ


Interní audit a Zákon o spotřebitelském úvěru. Standardy provádění interního auditu. Odpovědné osoby a vlastníci rizik. Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. Plánování interních auditů dle rizik. Dokumentace interního auditora. Softwary pro provádění interních auditů.

GDPR 2

GDPR 2


Povinnosti dle GDPR s důrazem na praktické otázky

Fraud Management 1
Interní audit a forenzní vyšetřování