Jiří Šindelář

Předseda představenstva a výkonný ředitel ČASF


Pozice: Předseda představenstva a výkonný ředitel ČASF
Vzdělání: Provozně ekonomická fakulta ČZU
pracovní zkušenosti: konzultant v oblasti e-marketingu, financí, odborný asistent, výkonný ředitel v USF ČR, zástupce USF v řídícím výboru České akademie finančního plánování

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Počínaje rokem 2014 zastupuje Českou republiku v představenstvu FECIF – evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu. Od podzimu 2017 pak zastupuje USF v řídícím výboru České akademie finančního plánování (ČAFP), nové vzdělávací entity na českém finančně-poradenském trhu.


Kde se se mnou můžete potkat?

Distribuce pojištění a zajištění znovu a jinak  - půldenní