Mgr. Jarmila Hellingerová

Česká spořitelna a.s.


Pozice: Česká spořitelna a.s.
Vzdělání: Manažer regionálního týmu vymáhání pohledávek
pracovní zkušenosti: "Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme" T.A.Edison

Jarmila Hellingerová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 1995 se systematicky věnuje soudnímu vymáhání  a restrukturalizaci pohledávek v bankovním sektoru. Po celou dobu působí v České spořitelně, a.s. a v současné době zastává pozici manažera regionálního týmu vymáhání pohledávek.

Od roku 2007 se specializuje na insolvenční právo a hájí zájmy České spořitelny, a.s. jako věřitele v insolvenčních řízeních.   Další sférou jejího zájmu je právo směnečné, zejména směnka jako zajišťovací institut a směnečné řízení.

V letech 1997 až 2001 se intenzivně věnovala lektorské činnosti ve Spořitelní akademii (SPAK), se zaměřením na právní otázky bankovnictví a vymáhání (nejen)bankovních pohledávek.


Kde se se mnou můžete potkat?

Vymáhání v retailu
Novela insolvenčního zákona
Soudní vymáhání retailových pohledávek s přihlédnutím k novele Insolvenčního zákona

Soudní vymáhání retailových pohledávek s přihlédnutím k novele Insolvenčního zákona


Novela Insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení  (1.7.2017) – teoretická část a pohled soudce na ni. Diskuze o aktuálních  problémech v praxi. V druhé části se budeme věnovat vymáhání pohledávek soudní cestou. Téma bude jednak insolvenční řízení, kde se zaměříme zejména na postup a práva věřitelů z pohledu zákona i z… View Article

Insolvence 3 - Půldenní - 10-14 hod