Zajímavá školení

Školení jsou řazena chronologicky


Datové zdroje v retailovém schvalovacím procesu


Role Risk Managera při schvalování Základy schvalovacího procesu (Produkt Driven, Kanály/Sběr žádostí, Schvalování – 3 pilíře, Popis manuálních procesů) Datové zdroje (Interní, Externí a Big Data) Diskuze        

Profesionální telefonní operátor


PROFESIONÁLNÍ TELEFONNÍ OPERÁTOR Poskytování osobní služby Utváření klientova prvního dojmu o společnosti a jejích službách Techniky efektivní komunikace; kladení otázek, aktivní naslouchání Specifika telefonní komunikace Práce s hlasem Typy svízelných klientů – jak s nimi jednat Využití stížností k vylepšování služeb klientům Kontrola emocí, základy asertivního jednání Základy prodejních dovedností – jak zjistit klientovi potřeby… View Article