Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní a storno podmínky CRIF Academy:

 

1.       Základní rámec projektu

Předmětem nabídky CRIF Academy v ČR je nabídka školení se zaměřením na problematiku řízení rizika, prevence podvodů, využívání externích informačních zdrojů, včetně úvěrových registrů, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení a právní předpisy vztahující se k dané problematice.

Školení budou nabízena primárně uživatelům BRKI, NRKI, registru Elixír a klientům společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

2.       Informace o poskytovateli služeb

Poskytovatelem služby je:

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00, IČO 26212242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853.

3.       Informace o nabízených službách  

Konkrétní informace o pořádaných školeních včetně jejich programů a místa konání jednotlivých seminářů naleznete na webových stránkách www.crifacademy.cz.

Základní cena standardního semináře je 4.200 Kč + DPH.

Poskytované slevy:

  • skupinové – 3 a více účastníků z jedné společnosti – sleva 10% ze základní ceny, při účasti nad 10 osob z jedné společnosti bude cena určena individuálním způsobem.
  • individuální – při objednávce min. 3 školení pro jednoho účastníka – sleva 10% ze základní ceny
  • množstevní – při závazném objednání 10 míst, která lze čerpat libovolně v průběhu 12 měsíců – sleva 15%

Pozn.: Slevy se nesčítají.

U individuálních školení pořádaných CRIF Academy pro jednotlivé společnosti jsou ceny stanovovány individuálně.

4.       Informace o přihlašování se, placení, odhlašování se

Přihlašovat na jednotlivé semináře CRIF Academy se lze písemně, prostřednictvím webových stránek www.crifacademy.cz nebo na e-emailové adrese registrace@crifacademy.cz, součástí přihlášky musí být požadavek na uplatňovanou slevu. Nejpozději do dvou pracovních dnů obdrží objednavatel potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu s potvrzenou finální cenou, a to na jeho emailovou adresu. Pokud se tak nestane, měl by objednavatel kontaktovat CRIF Academy pro ověření registrace.

Zaslaná přihláška je závazná, ale objednavatel je oprávněn od objednávky písemně odstoupit nejpozději 10 pracovních dní před konáním semináře. Odstoupení od objednávky po této lhůtě se řídí částí „Storno podmínky“ těchto Obchodních a storno podmínek CRIF Academy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

Odesláním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito Obchodními a storno podmínkami CRIF Academy.

Platební podmínky:

Po akceptaci přihlášky objednavatele poskytovatelem vystaví poskytovatel fakturu a zašle ji elektronicky na adresu objednavatele. Objednatel je povinen zaplatit na účet uvedený na faktuře, dle data splatnosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů před uskutečněním semináře (pokud není dohodnuto jinak).

Storno podmínky:

Ze školení se lze bezplatně odhlásit na e-mailové adrese registrace@crifacademy.cz nejpozději 10 pracovních dní před jeho konáním, dále pak s 50% storno poplatkem nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Při pozdějším stornu účasti se poplatek nevrací.