Vzdělávání pro odborníky


Unikátní vzdělávací platforma pro členy CBCB, CNCB, registru ELIXIR a klienty společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.