Lucie Dvořáková

Coordinator CRIF Academy

Shromažďování informací a organizování všeho druhu se objevuje v mém profesním i soukromém životě od počátku. Ráda dělám věci pořádně a hlavně pro lidi, aby byli spokojení. V rámci projektu Crif Academy jsem potkala za 3 roky mnoho zajímavých lidí, jak z řad profesionálů, tak účastníků.

Vítězslav Novák

Odborný garant

Profesně se zaměřuji na rozvoj oblasti registrů a návazných služeb, kde dochází ke skupinové výměně dat. Jedná se o dlouhodobé projekty, vyžadující odborné znalosti z mnoha odvětví a trvalou spolupráci s klienty a jejich s profesními komorami. Vztahy s našimi klienty jsou tedy budovány na základě vzájemné důvěry a dlouhodobé spolupráce.


Adresa

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18 (budova QUBIX)
140 00 Praha 4 – Vyšehrad

IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853

Email

info@crifacademy.cz

Telefon

+420 277 778 559

Kontaktní formulář

Často kladené otázky

Na naše semináře se lze standardně přihlásit prostřednictvím našich webových stránek, registrací přímo na přihlašovacím formuláři nebo zasláním emailu registrace@crifacademy.cz.

V případě, že je seminář obsazený, je možné zaregistrovat se jako náhradník. V případě, že máte zájem o jiný termín, můžete se nám zanechat svoje kontaktní údaje a my vás budeme kontaktovat okamžitě, jakmile vypíšeme další termín.

Cena za školení je počítána vždy separátní, záleží na tématu a školiteli. Všechny ceny naleznete u jednotlivých vypsaných školení/seminářů. V případě, že k tomu budete mít doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese registrace@crifacademy.cz.

Většina školení a seminářů je organizována v sídle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, Štětkova 1638/18, 14000 Praha 4. Výjimkou jsou školení organizovaná přímo v sídle firem našich klientů. Ta jsou organizována na žádost našich klientů/partnerů.

Parkovací místa přímo v budově k dispozici nejsou. Je možné zaparkovat naproti v garážích Kongresového centra Praha. Detailní informace o parkování naleznete zde.

Ano, školení organizujeme i na klíč vždy v návaznosti na požadavky našich klientů. Tato školení jsou většinou realizována v sídle našich klientů.

Vždy záleží na tématu, které si vyberete. Organizujeme školení zaměřená na tématiku registrů a také na služby poskytované v rámci aplikace CRIBIS. Každé školení má ucelenou strukturu a program můžete najít u konkrétního vypsaného termínu.

Veškeré potřebné materiály dostanete od nás. U školení na aplikaci CRIBIS je většinou žádoucí přinést s sebou notebook, protože přímo na školení máte příležitost jednotlivé funkce vyzkoušet.
Ano, v určitých případech je sleva z celkové ceny možná. Poskytujeme slevy jak jednotlivcům při účasti na více seminářích nebo společnostem, které vyšlou více účastníků. Na školení CRIBIS naši klienti využívají nejvíce FREE VOUCHERY.
Nejčastěji se na kurzu potkáte průměrně s 10 účastníky. Maximální kapacita našich seminářů je 15 osob. Našim cílem je v průběhu školení maximálně reflektovat na individuální potřeby účastníků.
Naše prostory jsou připraveny půl hodiny před zahájením semináře. Ideální čas, abyste se mohli vybrat správné místo a občerstvit se je 15 minut před začátkem.
Záleží většinou na délce školení. Standardně je občerstvení pro účastníky připraveno. Výjimku tvoří školení, která trvají dobu kratší, než 2 hodiny. Ale i v takovém případě podáváme teplé a studené nápoje.
Ve většině případů odborných seminářů získáte potvrzení o absolvování. Výjimku tvoří produktová školení, která se týkají pouze dané části školeného tématu. Na žádost jsme schopni potvrzení vystavit.