Obchodní a storno podmínky

 

Základní rámec projektu

Předmětem nabídky CRIF Academy v ČR je nabídka školení se zaměřením na problematiku řízení rizika, prevence podvodů, využívání externích informačních zdrojů, včetně úvěrových registrů, vymáhání pohledávek, insolvenční řízení a právní předpisy vztahující se k dané problematice. Školení budou nabízena primárně uživatelům BRKI, NRKI, registru Elixír a klientům společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Informace o poskytovateli služeb

Poskytovatelem služby je: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ: 140 00, IČO 26212242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853.

Informace o nabízených službách

Konkrétní informace o pořádaných školeních včetně jejich programů a místa konání jednotlivých seminářů naleznete na webových stránkách www.crifacademy.cz.

Základní cena standardního semináře je 4.200 Kč + DPH.

Informace o přihlašování se, placení, odhlašování se

Přihlašovat na jednotlivé semináře CRIF Academy se lze písemně, prostřednictvím webových stránek www.crifacademy.cz nebo na e-emailové adrese registrace@crifacademy.cz, součástí přihlášky musí být požadavek na uplatňovanou slevu. Nejpozději do dvou pracovních dnů obdrží objednavatel potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu s potvrzenou finální cenou, a to na jeho emailovou adresu. Pokud se tak nestane, objednavatel musí kontaktovat CRIF Academy pro ověření registrace. Zaslaná přihláška je závazná, ale objednavatel je oprávněn od objednávky písemně odstoupit nejpozději 10 pracovních dní před konáním semináře. Odstoupení od objednávky po této lhůtě se řídí částí „Storno podmínky“. Poskytovatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout. Odesláním přihlášky vyjadřuje objednatel souhlas s těmito Obchodními a storno podmínkami CRIF Academy.

Platební podmínky

Po akceptaci přihlášky objednavatele poskytovatelem vystaví poskytovatel fakturu a zašle ji elektronicky na adresu objednavatele. Objednatel je povinen zaplatit na účet uvedený na faktuře, dle data splatnosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů před uskutečněním semináře (pokud není dohodnuto jinak).

Storno podmínky

Ze školení se lze bezplatně odhlásit na e-mailové adrese registrace@crifacademy.cz nejpozději 10 pracovních dní před jeho konáním, dále pak s 50% storno poplatkem nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře. Při pozdějším stornu účasti se poplatek za účast nevrací.

Go to Top