Školení a semináře

Produktová školení

Produktová školení jsou určena pro zákazníky společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Nejčastěji školíme vlastní produkty, které se týkají divize BUSINESS INFORMATION a aplikace Cribis nebo nadstavbových produktů k aplikaci. Produktová školení vedou zkušení lektoři a odborníci z praxe.

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny


Odborné semináře

Odborné semináře mají dlouholetou tradici a organizujeme je od počátku založení vzdělávací platformy. Témata jsou vybírána na základě zkušeností organizátorů a zpětné vazby z trhu. Školitelé mají dlouholeté a hluboké zkušenosti ve svých oborech. Dokážou problematiku odborně a srozumitelně přiblížit formou dialogu účastníkům a přímo na školení prodiskutovat praktické zkušenosti.

Pracovní snídaně

Pracovní snídaně se zaměřují na dílčí problematiku u jednotlivých produktů vyvíjených společností CRIF - Czech Credit Bureau. Neustálé vyhodnocování poptávky našich klientů nám umožňuje stanovení témat, která jsou pro zákazníky přínosem. Neformální posezení, které obohatí a prohloubí znalosti účastníků v dané oblasti.

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny

Školení a semináře na míru

Máte zájem o realizaci školení či semináře na míru vašich potřeb? Obraťte se na nás

Individuální školení

Jedná se o individuální školení pro uzavřenou skupinu uživatelů či pro jednotlivé klienty s ohledem na jejich konkrétní potřeby a požadavky. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Máte zájem...

Naši lektoři

Zkušený lektor znalý školené problematiky je zárukou kvalitního semináře. Pravidelný monitoring trhu nám umožňuje vybírat odborníky s velmi dobrými doporučeními.

Všechna školení a semináře

Níže naleznete přehled realizovaných školení v CRIF Academy

8 míst

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo
Unlimited míst
,

Novela AML zákona a dalších souvisejících zákonů Budoucnost AML opatření v EU (legislativa) Budoucnost AML opatření v EU (správní dozor) Aktuální ML/TF trendy a modi operandi Diskuse  

Již proběhlo

V tomto typu školení se budeme věnovat zejména těm příkladům prověřování společností, které si přímo na školení zadáte. Podstatná část školení bude rovněž věnována vašim konkrétním dotazům k práci s aplikací Cribis. Budeme rádi za neformální uvolněnou atmosféru, kdy obsah školení budete mít ve své režii. Věříme, že díky tomu...

8 míst

Představení právních oblastí Compliance Trestní odpovědnost právnických osob Přičitatelnost trestného činu právnické osobě Možnost vyvinění Nejčastější trestné činy Korporátní Compliance Péče řádného hospodáře Zastupování společnosti Insolvence Pracovněprávní Compliance Povinnosti zaměstnanců a jejich porušení Ochrana osobních údajů Ochrana hospodářské soutěže Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance...

Již proběhlo

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb   – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...

13 míst

1) Právní vymezení PSD 2 2) Co zavedlo PSD 2 oproti PSD 1 3) Transpozice do českého právního řádu 4) Význam pro spotřebitele a firmy 5) Diskuse  

Již proběhlo

Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...

Již proběhlo

V tomto typu školení se budeme věnovat zejména těm příkladům prověřování společností, které si přímo na školení zadáte. Podstatná část školení bude rovněž věnována vašim konkrétním dotazům k práci s aplikací Cribis. Budeme rádi za neformální uvolněnou atmosféru, kdy obsah školení budete mít ve své režii. Věříme, že díky tomu...

Již proběhlo

Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití  

Již proběhlo

Školení Cribis Intermediate je vhodné pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s prací v aplikaci Cribis a potřebují zjistit, jaký další obsah, funkce a případně služby by mohli využívat a zefektivnit tak svoji práci.  

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Již proběhlo

Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce. Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým...

Již proběhlo

Obecný úvod do problematiky registrů Úvěrové registry v ČR Úvěrový registr CBCB, CNCB Nadstavbové produkty ELIXIR (registr poradců) Registrovat REPI  

Již proběhlo

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti 25.května 2018. Důležitost sledování výkladové a rozhodovací praxe úřadů, relevantní judikatury a přístup významných správců a zpracovatelů osobních údajů Jaké zdroje konkrétních pomůcek k výkladu GDPR máme? Zhodnocení základních pojmů a pravidel pro zpracování osobních údajů (zejména na finančním trhu)  

Již proběhlo

Prozkoumáme problematiku vlastnických struktur a budeme hledat konečné vlastníky ekonomicky spjatých skupin. Ukážeme si, jak napojit Report konfliktů zájmů a jeho návaznost na interní seznamy vaší společnosti. Účast je zdarma.  

Již proběhlo

Na této pracovní snídani se podíváme na pozadí externích zdrojů typu Centrální evidence exekucí. Objasníme také novinky spojené se změnou v Katastru nemovitostí. Účast je zdarma.  

Již proběhlo

Styly vedení lidí Role supervizora a teamleadera v Call centru a požadavky na jeho dovednosti Hlavní principy koučování Koučování jednotlivců a týmů Motivační faktory a jejich využití dle osobnostních typů Kritéria hodnocení pracovního výkonu a kvality práce v Call centru Jak plánovat osobní rozvoj podřízených? Problematické situace v Call centru...

Již proběhlo

Úvod, správa pohledávek Členění procesů vymáhání – rané, mimosoudní, soudní, exekuční vymáhání Rané vymáhací strategie Pre-collection Restrukturalizace Využití scoringových karet pro rizikovou  segmentaci dlužníků Formy kontaktu (SMS, dopis,…) Kampaně a jejich optimalizace Testování nových strategií  (Champion – Challenger) Mimosoudní a soudní vymáhání Interní vs. externí vymáhání proces výběru řízení výkonnosti...

Již proběhlo

V příjemném prostředí společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s výhledem na Prahu vám představíme novinky ve službě Skyminder, která je efektivním nástrojem pro hodnocení stability dodavatelů, prověřování obchodního zdraví, varovných informací či majetkových vazeb vašich obchodních partnerů. Přivítáme vaše názory na problémy spojené s volbou vhodného zahraničního obchodního partnera...

Již proběhlo

Role Risk Managera při schvalování Základy schvalovacího procesu (Produkt Driven, Kanály/Sběr žádostí, Schvalování – 3 pilíře, Popis manuálních procesů) Datové zdroje (Interní, Externí a Big Data) Diskuze  

Již proběhlo

Insolvenční řízení očima věřitele, s přihlédnutím k zamýšlené novele INSz – obecné otázky (úpadek, subjekty a jejich dispoziční oprávnění, účinky insolvenčního řízení, věřitelské orgány, vztah insolvenčního a exekučního řízení, vymáhání pohledávek vůči dalším zavázaným subjektům) – věřitelský insolvenční návrh – přihlášky pohledávek – přezkum pohledávek – zpeněžování majetkové podstaty – postup...

Již proběhlo

Analytická činnost FAÚ Vybrané instituty AML zákona v praxi Příklady podezřelých obchodů, případové studie Aktuální legislativní změny (reflexe 5. AMLD, hodnocení výboru Moneyval)  

Již proběhlo

Obsah školení: obecné seznámení s registry a jejich fungováním správné náležitosti jednotlivých formulářů a plných mocí klientů jak funguje Klientské centrum (jaké služby nabízí, co můžete očekávat od komunikace s operátory,…) představení portálu kolikmam.cz aneb Jak si mohu spolupráci s registry usnadnit a co mohu doporučit dál svým klientům Pro...

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo

Co je to vlastně ta banka? Co je SME? Jaké je místo a úloha risku a zejména “schvalovačů” v bance? Jak efektivně schvalovat SME – diskuze? Teorie 5C – aneb kudy na to – případová studie Teorie 6 NoNos Analytikem snadno a rychle I. Výsledovka Rozvaha CF   Analytikem snadno a rychle II....

Již proběhlo

Stručný  legislativní a číselný vývoj hodnot osob v rámci distribuce pojištění Záměr zákona proč omezit růst  poradců Nová definice osob činných na distribučním trhu pojištění Nové povinné zkoušky jejich rozsah a udržování odbornosti Systém produktového řízení Flotilové pojištění a přístup k němu Záznam z jednání – jeho role v systému...

Již proběhlo

Školení Cribis Intermediate je vhodné pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s prací v aplikaci Cribis a potřebují zjistit, jaký další obsah, funkce a případně služby by mohli využívat a zefektivnit tak svoji práci.  

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo

Teoretické modely řízení rizika podvodu Prevence podvodu Praktické příklady prevence podvodu z různých finančních institucí Detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady napříč finančním trhem Firemní kultura, leadership a jejich vliv na stav podvodů ve firmě  

Již proběhlo

Práce s riziky podvodu Šetření interního auditu se zaměřením na podvody Auditorské postupy pro vyšetření podvodu Forenzní vyšetřování  

Již proběhlo

Definice podvodů Indikátory podvodů Předcházení podvodnému jednání Zvládání rizikových oblastí podvodů Odhalování podvodů Práce s riziky podvodu  

Již proběhlo

Program: 9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns...

Již proběhlo

Právní rámec ochrany osobních údajů. Prováděcí pokyny a doporučení. Kodexy chování a osvědčení pro GDPR. Osobní údaje. Působnost a principy nařízení. Zákonnost zpracování. Správce a jeho povinnosti. Zpracovatel a jeho povinnosti. Další povinnosti podle GDPR Dozor a sankce. Praktické otázky. Pojištění kybernetických rizik  

Již proběhlo

Postavení a činnost Finančního analytického úřadu Základní instituty AML zákona v praxi Současné trendy v AML Případové studie Očekáváné změny v AML oblasti v souvislosti s 5. AMLD  

Již proběhlo

Jaké povinnosti přinese GDPR provozovatelům a uživatelům úvěrových registrů Nový zákon o ochraně osobních údajů Pozice a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů v prostředí úvěrových registrů Technické a procesní aspekty implementace GDPR  Praktické aspekty záměrné a standardní ochrany osobních údajů (Privacy by Desing and Default)  Data governance a Bezpečnost...

Již proběhlo

Interní audit a Zákon o spotřebitelském úvěru. Standardy provádění interního auditu. Odpovědné osoby a vlastníci rizik. Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. Plánování interních auditů dle rizik. Dokumentace interního auditora. Softwary pro provádění interních auditů.  

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej...

Již proběhlo

Novela Insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení  (1.7.2017) – teoretická část a pohled soudce na ni. Diskuze o aktuálních  problémech v praxi. V druhé části se budeme věnovat vymáhání pohledávek soudní cestou. Téma bude jednak insolvenční řízení, kde se zaměříme zejména na postup a práva věřitelů...

Již proběhlo

9:00 – 9:15 Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu Právní rámec 9:15 – 10:15 Úvěrové registry v ČR Přehled Základní pojmy Principy fungování Kontrolní mechanismy 10:30– 12:00 Úvěrové registry  CBCB, CNCB Základní pojmy a obsah úvěrových zpráv Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových...

Již proběhlo

9:00 – 9:30 Účetní závěrka podnikatelů a její změny od 1. ledna 2016 typy účetních jednotek a proč tu jsou co tvoří účetní závěrku u jaké společnosti změny ve výkazech a jejich dopady na vypovídající schopnost co ještě lze ve výkaznictví očekávat 9:30 – 10:45 Účetní závěrka podnikatelů a její...

Již proběhlo

Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu: prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky související právní předpisy EU a ČR otázky mezinárodních...

Již proběhlo

Rola risku a risk managera: Rozne druhy rizik Legislativa (zsu) Schvalovaci proces Ziadost / produkt / kanal Verifikacie / fraud checks / manualne procesy 3 piliere schvalovania Platobna kapacita Expertne pravidla Kvantitativne metody Specifika zaistenych uverov Case studies Reporting  

Již proběhlo

9:00-10:30           Právní důsledky ZSÚ 10:45-12:00        Jak vnímat změny produktového vymezení – drobnosti či revoluce? Rozlišení produktů, úvěry v cizí měně, předčasná splátka Přehled informačních povinností a jejich vliv na proces 12:00-13:00        oběd 13:00-14:00        Doporučujeme nebo radíme? Rozdíl mezi Doporučením a Radou včetně souvisejících implikací RPSN a jeho role v úvěrovém...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej...

Již proběhlo

9:00-9:45 Co je to vlastně ta banka? Co je SME? 9:45-10:45      Jaké je místo a úloha risku a zejména “schvalovačů” v bance Jak efektivně schvalovat SME – diskuze 11:00-12:00    Teorie 5C – aneb kudy na to – případová studie 12:00-13:00    Oběd 13:00-14:00    Teorie 6 NoNos 14:00-15:00    Analytikem snadno a rychle I. Výsledovka Rozvaha CF 15:15-16:15    Analytikem snadno...

Již proběhlo

9:00 – 9:45 Role risku a risk managera 9:45 -10:45 Podstata schvalovacího procesu Produktové odlišnosti při schvalování Distribuční kanály a jejich specifika Základní vstupy pro schvalování Manuální procesy ve schvalování Verifikace/Fraud check KYC, KYI Underwriting Čerpání, zpracování úvěru, dokumentace, legal risk 11:00-12:00 3 pilíře schvalování Úvěrová kapacita Vyhodnocení rizikovosti Pravidla pro schvalování 12:00...

Již proběhlo

9:00 – 9:30 Účetní závěrka složky účetní závěrky základní vazby v účetní závěrce zveřejňovací povinnosti slabiny našeho výkaznictví 9:30 – 10:45 Opravné položky a rezervy; dlouhodobý majetek vymezení pojmů opravných položek a rezerv obvyklé postupy používané pro jejich tvorbu riziko tichých rezerv způsoby oceňování dlouhodobého majetku fiktivní prodeje 11:00 -12:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Novela Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Navrhované změny IZ obecně Navrhované změny IZ v oddlužení 10:50 – 12:00 Dopady navrhované novely IZ na poskytovatele úvěrů Diskuze 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 14:30 Insolvenční zákon z pohledu věřitele Právní rámec  insolvenčního řízení Zákon...

Již proběhlo

1. den 9:00 – 10:30 1.  Historie a trendy Fraud Managementu ACFE Přístupy ve Fraud Managementu ve světě a ČR 2. Definice a typy podvodů v ČR Trestní zákoník Členění podvodů Praktické příklady podvodů z praxe 3. Fraud management cyklus a implementace ve firmě Principy řízení rizika  podvodů Fungující mechanismus FM Trojúhelník...

Již proběhlo

Tento dvoudenní intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti. „Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“ Seminář je zaměřen zcela prakticky na...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Zákon o spotřebitelském úvěru Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry Vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Zákon o spotřebitelském úvěru Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry Vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o...

Již proběhlo

Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry (úvěrové databáze)? Jaký je vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o bankách...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie  vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej pohledávek účelově zakládané společnosti (SPV) MIS...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Právní rámec poskytování úvěrů a zápůjček Občanský zákoník Zákon na ochranu osobních údajů Zákon o bankách Zákon o spotřebitelském úvěru a jeho připravovaná novela Nový Zákon o spotřebitelských úvěrech 10:00 – 11:00 Úvěrový proces v kostce Cyklus poskytování finančních prostředků a jejich splácení Řízení rizik v úvěrovém procesu Úvěruschopnost...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Současná bezpečnostní rizika u platebních karet aktuální trendy mezinárodní spolupráce informační zdroje 10:15 – 11:00 Padělané karty – ATM, POS úniky dat práce s informačními systémy a autorizačními daty jak efektivně ošetřit ohrožené karty, dopad na klienty nastavení monitorovacích systémů Best Practices – sdílení informací mezi účastníky...

Již proběhlo

9.00 – 9:20 Představení, úvod 9:20 – 10:30 Úvěrový cyklus, úvěrová politika Komponenty úvěrového cyklu Vývoj produktu Posuzování úvěrů Portfolio management Vymáhání Úvěrová politika – vliv na proces posuzování úvěru  10:45-13:00 – Case study Rozbor 3 příkladů z praxe připravených na základě podkladů účastníků (skupinové cvičení) Závěry a možnost jejich aplikace...

Již proběhlo

9:00 – 9:15 Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu 9:15 – 10:15 Úvěrové registry v ČR Základní pojmy Principy fungování 10:30 – 12:00 Úvěrové registry  CBCB, CNCB Základní pojmy, principy fungování Kontrolní mechanismy Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových zprávách Hodnocení informací 12:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:15 Leoš Klofáč Detekce úvěrových podvodů ve schvalování Metody detekce podvodu při schválení Opatření proti organizovaným kriminálním skupinám Online půjčky – analýza rizik a specifická opatření  10:15 – 10:30 přestávka 10:30 – 12:30 Jiří Slabý Moderní princip sběru, vyhodnocení a využití dat pro scoring koncepční architektura řešení pro...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Základní zásady posuzování úvěrů  Úvěrové riziko Bonita klienta Posouzení interních a externích dat Úvěrová politika 10:45 – 12:00 Scoring a rating Aplikační scoring Behaviorální scoring Data – příprava, interpretace 12:00 – 13:00 oběd 13:00 – 14:40 Portfolio monitoring Vintage analýza Flow rate analýza Default type analýza Metodika 15:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie  vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej pohledávek účelově zakládané společnosti (SPV) MIS...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Antifraud cyklus aneb trocha teorie nikoho nezabije 10:15 – 11:15 Aktuální trendy – jak na to a jak rozhodně ne Typologie podvodů, příklady, video ukázky 11:30 – 12:15   Interní šetření Smysl, efektivita, transparentnost 12:15 – 13:15  – oběd 13:15 – 14:45 Vývoj preventivních a detekčních mechanismů Early fraud detection...

Již proběhlo

  9:00 – 10:15 Úvod do problematiky platebních karet historie platebních karet processing transakcí s platebními kartami – autorizace, clearing, settlement produktové řady a bezpečnostní prvky 10:30 – 12:00 Karetní podvody z pohledu vydavatele právní prostředí v ČR, předpisy karetních asociací klasifikace karetních podvodů statistiky typy podvodů, příklady z praxe...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Kybernetická kriminalita Úvod do problematiky Právní prostředí 10:45 – 12:00 Jak se bránit proti kybernetickým útokům Systémový přístup Nejaktuálnější hrozby a způsoby jejich prevence, detekce a reakce Case study z oblasti bankovnictví 12:00 – 13:00  – oběd 13:00 – 14:00  Kybernetická kriminalita v oblasti mobilních technologií Realita na...

Již proběhlo

9:00 – 9:20 Právní rámec úvěrování, poskytování služeb  Zákon o bankách, občanský zákoník – změny, zákon na ochranu osobních údajů, zákon o spotřebitelském úvěru atd. 9:20 – 10:45  Klient a jeho dokumentace – FO, FOP identifikace klienta – OP, pas, ostatní doklady prokazování příjmů – příjmy ze závislé činnosti – potvrzení...

Již proběhlo

Představení nové verze aplikace Cribis

Již proběhlo

9.00 – 10.30  Hodnocení fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů druhy příjmů a jejich posuzování z hlediska finanční stability – daňové přiznání s podrobným rozborem jednotlivých typů příjmů dle zákona o dani z příjmu fyzických osob 10.45 – 12.15   Hodnocení fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů případová studie 12.15 – 13.15   Oběd 13.15...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Movité a nemovité věci, druhy zajištění druhy zajištění nemovité věci včetně práva stavby věci jako předmět zajištění 10:45 – 12:00 Zřízování zástavních práv a jejich evidence veřejné rejstříky způsob zřízení zajišťovacích práv zástavní právo k movitým věcem 12:00 -13:00 oběd 13:00 – 14:30 Zástavní a další věcná...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Antifraud cyklus aneb trocha teorie nikoho nezabije 10:15 – 11:15 Aktuální trendy – jak na to a jak rozhodně ne Typologie podvodů, příklady, video ukázky 11:30 – 12:15 Interní šetření Smysl, efektivita, transparentnost 12:15 – 13:15  – oběd 13:15 – 14:45 Vývoj preventivních a detekčních mechanismů Early fraud...

Jedná se o individuální školení pro uzavřenou skupinu uživatelů či pro jednotlivé klienty s ohledem na jejich konkrétní potřeby a požadavky. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Máte zájem...