Školení a semináře

Produktová školení

Produktová školení jsou určena pro zákazníky společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Nejčastěji školíme vlastní produkty, které se týkají divize BUSINESS INFORMATION a aplikace Cribis nebo nadstavbových produktů k aplikaci. Produktová školení vedou zkušení lektoři a odborníci z praxe.

Odborné semináře

Odborné semináře mají dlouholetou tradici a organizujeme je od počátku založení vzdělávací platformy. Témata jsou vybírána na základě zkušeností organizátorů a zpětné vazby z trhu. Školitelé mají dlouholeté a hluboké zkušenosti ve svých oborech. Dokážou problematiku odborně a srozumitelně přiblížit formou dialogu účastníkům a přímo na školení prodiskutovat praktické zkušenosti.

Pracovní snídaně

Pracovní snídaně se zaměřují na dílčí problematiku u jednotlivých produktů vyvíjených společností CRIF - Czech Credit Bureau. Neustálé vyhodnocování poptávky našich klientů nám umožňuje stanovení témat, která jsou pro zákazníky přínosem. Neformální posezení, které obohatí a prohloubí znalosti účastníků v dané oblasti.

Školení a semináře na míru

Máte zájem o realizaci školení či semináře na míru vašich potřeb? Obraťte se na nás

Individuální školení

,

Doporučujeme pro: zástupce společností podléhajících směrnici CSRD od 1.1.2024, popř. SFDR, kteří jsou obecně obeznámeni s problematikou ESG a současně mají zájem o aktuální informace v této oblasti (pozice head of ESG, CFO, head of finance apod.) Obsah: přehled o povinnostech firem podléhajících evropské regulaci v oblasti vykazování udržitelnosti a doporučení, jak tyto...

,

Doporučujeme pro: velké společnosti – zástupce společností, pro které začnou platit požadavky směrnice CSRD od 1.1.2025 (pozice ESG manažer, finanční controller, head od finance apod.) obchodní partnery velkých firem Obsah: samostatná orientace v hlavních požadavcích a povinnostech podle evropské legislativy pro udržitelnost, např. zákon o účetnictví, evropská taxonomie a okruh...

,

Doporučujeme pro: zástupce společností, kteří se potřebují orientovat v oblasti udržitelného podnikání a dosud nemají s ESG problematikou zkušeností malé a střední podniky (pozice hlavní účetní, finanční controler, office manažer apod.) Obsah: orientace v potřebných ESG pojmech a základních konceptech udržitelnosti – například: uhlíková stopa, klíčové požadavky dekarbonizace atd. tipy a triky pro...

,

Jedná se o individuální školení pro uzavřenou skupinu uživatelů či pro jednotlivé klienty s ohledem na jejich konkrétní potřeby a požadavky. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Máte zájem...

,

CRIF Academy nabízí možnost individuálního vzdělávání pro firmy. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Program na vyžádání, obecně obsahuje: úvěrové registry v ČR jejich popis a základní principy fungování...

Naši lektoři

Zkušený lektor znalý školené problematiky je zárukou kvalitního semináře. Pravidelný monitoring trhu nám umožňuje vybírat odborníky s velmi dobrými doporučeními.

Všechna školení a semináře

Níže naleznete přehled realizovaných školení v CRIF Academy

92 míst
,

Naučíme Vás využívat aplikaci Cribis na maximum. provedeme Vás aplikací  a podělíme se o tipy a triky, jak s Cribisem co nejlépe pracovat. tentokrát se podíváme i na datové přehledy Školení bude probíhat přes aplikaci webex – veškeré potřebné informace k připojení na webinář Vám zašleme cca 3 dny před...

14 míst
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC compliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti...

14 míst

AML Rozšiřování a zpřísňování sankcí – aktuální informace od února 2022 EU přijala 13 balíčků protiruských sankcí ČR a její národní sankce Jak prověřovat dodavatele a jiné protistrany co zjišťovat jaké nástroje používat Sankční seznamy kde je hledat které jsou relevantní praktické rady k sankcím AML  – praxe praní peněz...

,

Doporučujeme pro: zástupce společností podléhajících směrnici CSRD od 1.1.2024, popř. SFDR, kteří jsou obecně obeznámeni s problematikou ESG a současně mají zájem o aktuální informace v této oblasti (pozice head of ESG, CFO, head of finance apod.) Obsah: přehled o povinnostech firem podléhajících evropské regulaci v oblasti vykazování udržitelnosti a doporučení, jak tyto...

,

Doporučujeme pro: velké společnosti – zástupce společností, pro které začnou platit požadavky směrnice CSRD od 1.1.2025 (pozice ESG manažer, finanční controller, head od finance apod.) obchodní partnery velkých firem Obsah: samostatná orientace v hlavních požadavcích a povinnostech podle evropské legislativy pro udržitelnost, např. zákon o účetnictví, evropská taxonomie a okruh...

,

Doporučujeme pro: zástupce společností, kteří se potřebují orientovat v oblasti udržitelného podnikání a dosud nemají s ESG problematikou zkušeností malé a střední podniky (pozice hlavní účetní, finanční controler, office manažer apod.) Obsah: orientace v potřebných ESG pojmech a základních konceptech udržitelnosti – například: uhlíková stopa, klíčové požadavky dekarbonizace atd. tipy a triky pro...

12 míst

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní pohledy na výkazy Vlastní a cizí kapitál Majetek a závazky Ukazatele Likvidita, zadluženost, rentabilita Výdaje X náklady Rizikové faktory Mezní hodnoty ukazatelů INDEX Pravděpodobnost bankrotu Kreditní limit Chyby ve výkazech    

4 míst

aktuální trendy podvodů v platebním styku z pohledu běžného uživatele i z pohledu profesionála současné metody útočníků možnosti obrany detekce a prevence

Již proběhlo

Intro to Retail Credit risk – základní definice, význam řízení rizika a jak se liší od jiných rizik, kterým banka čelí. Fundamentals of Credit Risk Management – popsat principy: jak identifikovat, přistoupit  a zmírnit rizika Modely – jak fungují skoringove modely a ratingové systémy Regulace Risk assesment tools and techniques...

14 míst

Agenda: Pohled do historie (kde se vzalo TO Compliance) Co řeší Compliance (cíle, úkoly, oblasti) Řízení rizik Compliance (obecný pohled) Jednotlivé oblasti Compliance (detail, příklady) Nástroje řízení rizik Compliance (Compliance program a jiné) Shrnutí

Již proběhlo

Náplň: Strategie vymáhání pohledávek Prevence (EWS – Early Warning System) Nástroje Early Collection Scorecard a optimalizace vymáhání Amnesty programy Prodej pohledávek (Elektronické aukce) Externí vymáhání (outsourcing, inkasní agentury) Reporting Finanční zdraví klienta Pokročilé technologie vymáhání (Self-Service aj.)

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele služby SkyMinder nebo zájemce o tento typ služby, kteří již získali do služby přístup např. v rámci testování a mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých výstupů či specifických vlastností v rámci různých zemí a geografií. V rámci školení předpokládáme...

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti...

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo

  Systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) v ČR Prameny práva Očekávané změny ve vnitrostátní právní úpravě v roce 2024 Očekávané změny v evropském právu Dohled nad fungováním systému AML/CFT Co jsou FATF Doporučení a MONEYVAL Hodnocení ČR v oblasti AML/CFT Dopady hodnocení na regulaci a dohled —– Detekce a...

Již proběhlo

uNáplní semináře bude:   Úvěryschopnost a přístup k ověřování příjmů a výdajů – Možnosti a best practices Role kvantitativních metod ve schvalování Ověřování Odhad defaultu, risk based pricing Price matching Využití nových dat (Geodata, Digital Footprint, sítě apod.) Příklady a zkušenosti  

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Již proběhlo

Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu Právní rámec Úvěrové registry v ČR Přehled Základní pojmy Principy fungování Kontrolní mechanismy Úvěrové registry  CBCB, CNCB Základní pojmy a obsah úvěrových zpráv Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových zprávách Hodnocení informací   Nadstavbové...

Již proběhlo

Stručný obsah školení: nové trendy v páchání podvodu ve finančním sektoru jak účinně reagovat na tyto trendy případové studie nových podvodu a hledání nejlepších řešení    

Již proběhlo

Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance riziko a jeho řízení Systém řízení – 3. linie obrany Jak pokrýt agendy Compliance Sestavení Compliance týmu Přístup ke zjištění potřebných zaměstnaneckých kapacit pro pokrytí jednotlivých agend Klíčové role a odpovědnosti Nastavení kontrolní funkce Compliance Katalog kontrol Plánování a...

Již proběhlo
,

Neformální CRIF.DIGITAL snídaně, kde se detailněji podíváme na CRIF LENDING JOURNEY – ucelenou nabídku řešení pro poskytování úvěrových produktů, a to od jednotlivých služeb, až po end-2-end procesy. ideální řešení jak pro jednotlivé služby, tak i pro digitalizaci celých procesů kombinace digitálních inovací s integrací datových zdrojů 👉 lepší porozumění...

Již proběhlo

Jak zlepšit účinnost současných preventivních opatření a detekčních risk/fraud systémů ve finančních službách Nové způsoby páchání finančních podvodů Falešné identity a third party podvody Využití nových přístupů ve Fraud Managementu – automatická verifikace dokumentů (digitální, obrázky), automatické hledání nových podvodů, srovnání vybraných dodavatelských řešení

Již proběhlo

AML Aktuálně Dopady novely AML zákona Evropský AML balíček Legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím virtuálních aktiv Možnosti FAÚ ve světle zákona 253/2008 Sb. ve vztahu k virtuálním aktivům (VA) Schémata zdrojové trestné činnosti využívajících kryptoměny Možnosti dokumentace legalizace výnosů trestné činnosti s prvkem transferu VA Kazuistika (z pohledu kompetence FAÚ)...

Již proběhlo

Cíle prezentace a analýza publika (pro koho prezentuji a čeho chci dosáhnout) Jak uspořádat obsah – struktura prezentace Jakou strategii zvolit (instrukce, informace, přesvědčování, prodej) Vizualizace prezentace, práce s pomůckami pro zvýšení efektivity vystoupení ​Osobnost řečníka – zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava   Verbální komunikace – jak...

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele služby SkyMinder nebo zájemce o tento typ služby, kteří již získali do služby přístup např. v rámci testování a mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých výstupů či specifických vlastností v rámci různých zemí a geografií. V rámci školení předpokládáme...

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti...

Již proběhlo
,

Anotace: Evropská direktiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o udržitelnosti v oblasti životního prostředí (Environmental), sociálních aspektů (Social), správy a řízení (Government) a jak zvládnout její dopad na povinnost sbírat a zpracovávat data o udržitelnosti nejen od svých dodavatelů a B2B zákazníků prostřednictvím CRIF ESG platformy. Součástí bude i bližší seznámení...

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti...

Již proběhlo
,

Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele služby SkyMinder nebo zájemce o tento typ služby, kteří již získali do služby přístup např. v rámci testování a mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých výstupů či specifických vlastností v rámci různých zemí a geografií. V rámci školení předpokládáme...

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo
Neomezeně míst
,

Novela AML zákona a dalších souvisejících zákonů Budoucnost AML opatření v EU (legislativa) Budoucnost AML opatření v EU (správní dozor) Aktuální ML/TF trendy a modi operandi Diskuse  

Již proběhlo
,

Naučte se využívat aplikaci Cribis na maximum. Jakub Tyle, produktový manažer aplikace, vás školením provede a podělí se o tipy a triky, jak s Cribisem co nejlépe pracovat. Prostor samozřejmě bude i na dotazy. Kdybyste se už nyní chtěli na něco zeptat, ozvěte se na adresu skoleni.cz@crif.com. Budeme rádi za neformální...

Již proběhlo

Představení právních oblastí Compliance Trestní odpovědnost právnických osob Přičitatelnost trestného činu právnické osobě Možnost vyvinění Nejčastější trestné činy Korporátní Compliance Péče řádného hospodáře Zastupování společnosti Insolvence Pracovněprávní Compliance Povinnosti zaměstnanců a jejich porušení Ochrana osobních údajů Ochrana hospodářské soutěže Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance...

Již proběhlo
,

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb   – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...

Již proběhlo

Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...

Již proběhlo

V tomto typu školení se budeme věnovat zejména těm příkladům prověřování společností, které si přímo na školení zadáte. Podstatná část školení bude rovněž věnována vašim konkrétním dotazům k práci s aplikací Cribis. Budeme rádi za neformální uvolněnou atmosféru, kdy obsah školení budete mít ve své režii. Věříme, že díky tomu...

Již proběhlo

Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití  

Již proběhlo

Školení Cribis Intermediate je vhodné pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s prací v aplikaci Cribis a potřebují zjistit, jaký další obsah, funkce a případně služby by mohli využívat a zefektivnit tak svoji práci.  

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Již proběhlo

Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce. Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým...

Již proběhlo

Obecný úvod do problematiky registrů Úvěrové registry v ČR Úvěrový registr CBCB, CNCB Nadstavbové produkty ELIXIR (registr poradců) Registrovat REPI  

Již proběhlo

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti 25.května 2018. Důležitost sledování výkladové a rozhodovací praxe úřadů, relevantní judikatury a přístup významných správců a zpracovatelů osobních údajů Jaké zdroje konkrétních pomůcek k výkladu GDPR máme? Zhodnocení základních pojmů a pravidel pro zpracování osobních údajů (zejména na finančním trhu)  

Již proběhlo

Prozkoumáme problematiku vlastnických struktur a budeme hledat konečné vlastníky ekonomicky spjatých skupin. Ukážeme si, jak napojit Report konfliktů zájmů a jeho návaznost na interní seznamy vaší společnosti. Účast je zdarma.  

Již proběhlo

Na této pracovní snídani se podíváme na pozadí externích zdrojů typu Centrální evidence exekucí. Objasníme také novinky spojené se změnou v Katastru nemovitostí. Účast je zdarma.  

Již proběhlo

Styly vedení lidí Role supervizora a teamleadera v Call centru a požadavky na jeho dovednosti Hlavní principy koučování Koučování jednotlivců a týmů Motivační faktory a jejich využití dle osobnostních typů Kritéria hodnocení pracovního výkonu a kvality práce v Call centru Jak plánovat osobní rozvoj podřízených? Problematické situace v Call centru...

Již proběhlo

Úvod, správa pohledávek Členění procesů vymáhání – rané, mimosoudní, soudní, exekuční vymáhání Rané vymáhací strategie Pre-collection Restrukturalizace Využití scoringových karet pro rizikovou  segmentaci dlužníků Formy kontaktu (SMS, dopis,…) Kampaně a jejich optimalizace Testování nových strategií  (Champion – Challenger) Mimosoudní a soudní vymáhání Interní vs. externí vymáhání proces výběru řízení výkonnosti...

Již proběhlo

V příjemném prostředí společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s výhledem na Prahu vám představíme novinky ve službě Skyminder, která je efektivním nástrojem pro hodnocení stability dodavatelů, prověřování obchodního zdraví, varovných informací či majetkových vazeb vašich obchodních partnerů. Přivítáme vaše názory na problémy spojené s volbou vhodného zahraničního obchodního partnera...

Již proběhlo

Role Risk Managera při schvalování Základy schvalovacího procesu (Produkt Driven, Kanály/Sběr žádostí, Schvalování – 3 pilíře, Popis manuálních procesů) Datové zdroje (Interní, Externí a Big Data) Diskuze  

Již proběhlo

Insolvenční řízení očima věřitele, s přihlédnutím k zamýšlené novele INSz – obecné otázky (úpadek, subjekty a jejich dispoziční oprávnění, účinky insolvenčního řízení, věřitelské orgány, vztah insolvenčního a exekučního řízení, vymáhání pohledávek vůči dalším zavázaným subjektům) – věřitelský insolvenční návrh – přihlášky pohledávek – přezkum pohledávek – zpeněžování majetkové podstaty – postup...

Již proběhlo

Analytická činnost FAÚ Vybrané instituty AML zákona v praxi Příklady podezřelých obchodů, případové studie Aktuální legislativní změny (reflexe 5. AMLD, hodnocení výboru Moneyval)  

Již proběhlo

Obsah školení: obecné seznámení s registry a jejich fungováním správné náležitosti jednotlivých formulářů a plných mocí klientů jak funguje Klientské centrum (jaké služby nabízí, co můžete očekávat od komunikace s operátory,…) představení portálu kolikmam.cz aneb Jak si mohu spolupráci s registry usnadnit a co mohu doporučit dál svým klientům Pro...

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo

Co je to vlastně ta banka? Co je SME? Jaké je místo a úloha risku a zejména “schvalovačů” v bance? Jak efektivně schvalovat SME – diskuze? Teorie 5C – aneb kudy na to – případová studie Teorie 6 NoNos Analytikem snadno a rychle I. Výsledovka Rozvaha CF   Analytikem snadno a rychle II....

Již proběhlo

Stručný  legislativní a číselný vývoj hodnot osob v rámci distribuce pojištění Záměr zákona proč omezit růst  poradců Nová definice osob činných na distribučním trhu pojištění Nové povinné zkoušky jejich rozsah a udržování odbornosti Systém produktového řízení Flotilové pojištění a přístup k němu Záznam z jednání – jeho role v systému...

Již proběhlo

Školení Cribis Intermediate je vhodné pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s prací v aplikaci Cribis a potřebují zjistit, jaký další obsah, funkce a případně služby by mohli využívat a zefektivnit tak svoji práci.  

Již proběhlo

Cíl semináře: Naučit se komunikovat s dlužníky. Umět rozlišovat různé typy dlužníků. Účinně reagovat na námitky dlužníků a řešit konfliktní situace. Zvýšit efektivitu vymáhání dluhů. Naučit se úspěšně odolávat manipulaci ze strany dlužníků. Obsah semináře: Specifika komunikace při telefonickém vymáhání dluhů. Struktura vymáhacího telefonického rozhovoru. Efektivní argumentace při vymáhání dluhů. Zvládání...

Již proběhlo

Teoretické modely řízení rizika podvodu Prevence podvodu Praktické příklady prevence podvodu z různých finančních institucí Detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady napříč finančním trhem Firemní kultura, leadership a jejich vliv na stav podvodů ve firmě  

Již proběhlo

Práce s riziky podvodu Šetření interního auditu se zaměřením na podvody Auditorské postupy pro vyšetření podvodu Forenzní vyšetřování  

Již proběhlo

Definice podvodů Indikátory podvodů Předcházení podvodnému jednání Zvládání rizikových oblastí podvodů Odhalování podvodů Práce s riziky podvodu  

Již proběhlo

Program: 9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns...

Již proběhlo

Právní rámec ochrany osobních údajů. Prováděcí pokyny a doporučení. Kodexy chování a osvědčení pro GDPR. Osobní údaje. Působnost a principy nařízení. Zákonnost zpracování. Správce a jeho povinnosti. Zpracovatel a jeho povinnosti. Další povinnosti podle GDPR Dozor a sankce. Praktické otázky. Pojištění kybernetických rizik  

Již proběhlo

Postavení a činnost Finančního analytického úřadu Základní instituty AML zákona v praxi Současné trendy v AML Případové studie Očekáváné změny v AML oblasti v souvislosti s 5. AMLD  

Již proběhlo

Jaké povinnosti přinese GDPR provozovatelům a uživatelům úvěrových registrů Nový zákon o ochraně osobních údajů Pozice a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů v prostředí úvěrových registrů Technické a procesní aspekty implementace GDPR  Praktické aspekty záměrné a standardní ochrany osobních údajů (Privacy by Desing and Default)  Data governance a Bezpečnost...

Již proběhlo

Interní audit a Zákon o spotřebitelském úvěru. Standardy provádění interního auditu. Odpovědné osoby a vlastníci rizik. Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. Plánování interních auditů dle rizik. Dokumentace interního auditora. Softwary pro provádění interních auditů.  

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej...

Již proběhlo

Novela Insolvenčního zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení  (1.7.2017) – teoretická část a pohled soudce na ni. Diskuze o aktuálních  problémech v praxi. V druhé části se budeme věnovat vymáhání pohledávek soudní cestou. Téma bude jednak insolvenční řízení, kde se zaměříme zejména na postup a práva věřitelů...

Již proběhlo

9:00 – 9:15 Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu Právní rámec 9:15 – 10:15 Úvěrové registry v ČR Přehled Základní pojmy Principy fungování Kontrolní mechanismy 10:30– 12:00 Úvěrové registry  CBCB, CNCB Základní pojmy a obsah úvěrových zpráv Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových...

Již proběhlo

9:00 – 9:30 Účetní závěrka podnikatelů a její změny od 1. ledna 2016 typy účetních jednotek a proč tu jsou co tvoří účetní závěrku u jaké společnosti změny ve výkazech a jejich dopady na vypovídající schopnost co ještě lze ve výkaznictví očekávat 9:30 – 10:45 Účetní závěrka podnikatelů a její...

Již proběhlo

Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu: prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky související právní předpisy EU a ČR otázky mezinárodních...

Již proběhlo

Rola risku a risk managera: Rozne druhy rizik Legislativa (zsu) Schvalovaci proces Ziadost / produkt / kanal Verifikacie / fraud checks / manualne procesy 3 piliere schvalovania Platobna kapacita Expertne pravidla Kvantitativne metody Specifika zaistenych uverov Case studies Reporting  

Již proběhlo

9:00-10:30           Právní důsledky ZSÚ 10:45-12:00        Jak vnímat změny produktového vymezení – drobnosti či revoluce? Rozlišení produktů, úvěry v cizí měně, předčasná splátka Přehled informačních povinností a jejich vliv na proces 12:00-13:00        oběd 13:00-14:00        Doporučujeme nebo radíme? Rozdíl mezi Doporučením a Radou včetně souvisejících implikací RPSN a jeho role v úvěrovém...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání testování strategií (Champion – Challengers) 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej...

Již proběhlo

9:00-9:45 Co je to vlastně ta banka? Co je SME? 9:45-10:45      Jaké je místo a úloha risku a zejména “schvalovačů” v bance Jak efektivně schvalovat SME – diskuze 11:00-12:00    Teorie 5C – aneb kudy na to – případová studie 12:00-13:00    Oběd 13:00-14:00    Teorie 6 NoNos 14:00-15:00    Analytikem snadno a rychle I. Výsledovka Rozvaha CF 15:15-16:15    Analytikem snadno...

Již proběhlo

9:00 – 9:45 Role risku a risk managera 9:45 -10:45 Podstata schvalovacího procesu Produktové odlišnosti při schvalování Distribuční kanály a jejich specifika Základní vstupy pro schvalování Manuální procesy ve schvalování Verifikace/Fraud check KYC, KYI Underwriting Čerpání, zpracování úvěru, dokumentace, legal risk 11:00-12:00 3 pilíře schvalování Úvěrová kapacita Vyhodnocení rizikovosti Pravidla pro schvalování 12:00...

Již proběhlo

9:00 – 9:30 Účetní závěrka složky účetní závěrky základní vazby v účetní závěrce zveřejňovací povinnosti slabiny našeho výkaznictví 9:30 – 10:45 Opravné položky a rezervy; dlouhodobý majetek vymezení pojmů opravných položek a rezerv obvyklé postupy používané pro jejich tvorbu riziko tichých rezerv způsoby oceňování dlouhodobého majetku fiktivní prodeje 11:00 -12:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Novela Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Navrhované změny IZ obecně Navrhované změny IZ v oddlužení 10:50 – 12:00 Dopady navrhované novely IZ na poskytovatele úvěrů Diskuze 12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 14:30 Insolvenční zákon z pohledu věřitele Právní rámec  insolvenčního řízení Zákon...

Již proběhlo

1. den 9:00 – 10:30 1.  Historie a trendy Fraud Managementu ACFE Přístupy ve Fraud Managementu ve světě a ČR 2. Definice a typy podvodů v ČR Trestní zákoník Členění podvodů Praktické příklady podvodů z praxe 3. Fraud management cyklus a implementace ve firmě Principy řízení rizika  podvodů Fungující mechanismus FM Trojúhelník...

Již proběhlo

Tento dvoudenní intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti. „Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“ Seminář je zaměřen zcela prakticky na...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Zákon o spotřebitelském úvěru Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry Vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Zákon o spotřebitelském úvěru Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry Vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o...

Již proběhlo

Co nového přináší vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru? Srovnání zákona č. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru Jaké jsou dopady novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele na registry (úvěrové databáze)? Jaký je vztah zákona o ochraně spotřebitele, zákona o bankách...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie  vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej pohledávek účelově zakládané společnosti (SPV) MIS...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Právní rámec poskytování úvěrů a zápůjček Občanský zákoník Zákon na ochranu osobních údajů Zákon o bankách Zákon o spotřebitelském úvěru a jeho připravovaná novela Nový Zákon o spotřebitelských úvěrech 10:00 – 11:00 Úvěrový proces v kostce Cyklus poskytování finančních prostředků a jejich splácení Řízení rizik v úvěrovém procesu Úvěruschopnost...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Současná bezpečnostní rizika u platebních karet aktuální trendy mezinárodní spolupráce informační zdroje 10:15 – 11:00 Padělané karty – ATM, POS úniky dat práce s informačními systémy a autorizačními daty jak efektivně ošetřit ohrožené karty, dopad na klienty nastavení monitorovacích systémů Best Practices – sdílení informací mezi účastníky...

Již proběhlo

9.00 – 9:20 Představení, úvod 9:20 – 10:30 Úvěrový cyklus, úvěrová politika Komponenty úvěrového cyklu Vývoj produktu Posuzování úvěrů Portfolio management Vymáhání Úvěrová politika – vliv na proces posuzování úvěru  10:45-13:00 – Case study Rozbor 3 příkladů z praxe připravených na základě podkladů účastníků (skupinové cvičení) Závěry a možnost jejich aplikace...

Již proběhlo

9:00 – 9:15 Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu 9:15 – 10:15 Úvěrové registry v ČR Základní pojmy Principy fungování 10:30 – 12:00 Úvěrové registry  CBCB, CNCB Základní pojmy, principy fungování Kontrolní mechanismy Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových zprávách Hodnocení informací 12:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:15 Leoš Klofáč Detekce úvěrových podvodů ve schvalování Metody detekce podvodu při schválení Opatření proti organizovaným kriminálním skupinám Online půjčky – analýza rizik a specifická opatření  10:15 – 10:30 přestávka 10:30 – 12:30 Jiří Slabý Moderní princip sběru, vyhodnocení a využití dat pro scoring koncepční architektura řešení pro...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Základní zásady posuzování úvěrů  Úvěrové riziko Bonita klienta Posouzení interních a externích dat Úvěrová politika 10:45 – 12:00 Scoring a rating Aplikační scoring Behaviorální scoring Data – příprava, interpretace 12:00 – 13:00 oběd 13:00 – 14:40 Portfolio monitoring Vintage analýza Flow rate analýza Default type analýza Metodika 15:00...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Úvod, správa pohledávek collections management collections operations Strategie  vymáhání pohledávek skórkarty pro vymáhání, Early Warning Systems risk based approach interní versus externí vymáhání 10:45 – 12:00 Procedury ve vymáhání pohledávek nástroje vymáhání (telefonáty, SMS, osobní návštěvy) vymáhací kampaně a amnesty campaigns prodej pohledávek účelově zakládané společnosti (SPV) MIS...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Antifraud cyklus aneb trocha teorie nikoho nezabije 10:15 – 11:15 Aktuální trendy – jak na to a jak rozhodně ne Typologie podvodů, příklady, video ukázky 11:30 – 12:15   Interní šetření Smysl, efektivita, transparentnost 12:15 – 13:15  – oběd 13:15 – 14:45 Vývoj preventivních a detekčních mechanismů Early fraud detection...

Již proběhlo

  9:00 – 10:15 Úvod do problematiky platebních karet historie platebních karet processing transakcí s platebními kartami – autorizace, clearing, settlement produktové řady a bezpečnostní prvky 10:30 – 12:00 Karetní podvody z pohledu vydavatele právní prostředí v ČR, předpisy karetních asociací klasifikace karetních podvodů statistiky typy podvodů, příklady z praxe...

Již proběhlo

9:00 – 10:30  Kybernetická kriminalita Úvod do problematiky Právní prostředí 10:45 – 12:00 Jak se bránit proti kybernetickým útokům Systémový přístup Nejaktuálnější hrozby a způsoby jejich prevence, detekce a reakce Case study z oblasti bankovnictví 12:00 – 13:00  – oběd 13:00 – 14:00  Kybernetická kriminalita v oblasti mobilních technologií Realita na...

Již proběhlo

9:00 – 9:20 Právní rámec úvěrování, poskytování služeb  Zákon o bankách, občanský zákoník – změny, zákon na ochranu osobních údajů, zákon o spotřebitelském úvěru atd. 9:20 – 10:45  Klient a jeho dokumentace – FO, FOP identifikace klienta – OP, pas, ostatní doklady prokazování příjmů – příjmy ze závislé činnosti – potvrzení...

Již proběhlo

Představení nové verze aplikace Cribis

Již proběhlo

9.00 – 10.30  Hodnocení fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů druhy příjmů a jejich posuzování z hlediska finanční stability – daňové přiznání s podrobným rozborem jednotlivých typů příjmů dle zákona o dani z příjmu fyzických osob 10.45 – 12.15   Hodnocení fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů případová studie 12.15 – 13.15   Oběd 13.15...

Již proběhlo

9:00 – 10:30 Movité a nemovité věci, druhy zajištění druhy zajištění nemovité věci včetně práva stavby věci jako předmět zajištění 10:45 – 12:00 Zřízování zástavních práv a jejich evidence veřejné rejstříky způsob zřízení zajišťovacích práv zástavní právo k movitým věcem 12:00 -13:00 oběd 13:00 – 14:30 Zástavní a další věcná...

Již proběhlo

9:00 – 10:00 Antifraud cyklus aneb trocha teorie nikoho nezabije 10:15 – 11:15 Aktuální trendy – jak na to a jak rozhodně ne Typologie podvodů, příklady, video ukázky 11:30 – 12:15 Interní šetření Smysl, efektivita, transparentnost 12:15 – 13:15  – oběd 13:15 – 14:45 Vývoj preventivních a detekčních mechanismů Early fraud...

,

Jedná se o individuální školení pro uzavřenou skupinu uživatelů či pro jednotlivé klienty s ohledem na jejich konkrétní potřeby a požadavky. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Máte zájem...

,

CRIF Academy nabízí možnost individuálního vzdělávání pro firmy. Individuální školení je obvykle situováno v sídle společnosti klienta, samozřejmě je však možnost využít prostory společnosti CRIF. V ceně individuálních školení je zohledněn domluvený obsah či náplň či místo konání. Program na vyžádání, obecně obsahuje: úvěrové registry v ČR jejich popis a základní principy fungování...