Již proběhlo

Základy compliance

 • Představení právních oblastí Compliance
 • Trestní odpovědnost právnických osob
  • Přičitatelnost trestného činu právnické osobě
  • Možnost vyvinění
  • Nejčastější trestné činy
 • Korporátní Compliance
  • Péče řádného hospodáře
  • Zastupování společnosti
  • Insolvence
 • Pracovněprávní Compliance
  • Povinnosti zaměstnanců a jejich porušení
 • Ochrana osobních údajů
 • Ochrana hospodářské soutěže
 • Nastavení Compliance management systému
 • Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti
  • Compliance riziko a jeho řízení
  • Systém řízení – 3. linie obrany
 • Jak pokrýt agendy Compliance
  • Sestavení Compliance týmu
  • Přístup ke zjištění potřebných zaměstnaneckých kapacit pro pokrytí jednotlivých agend
  • Klíčové role a odpovědnosti
 • Nastavení monitoringu ve společnosti
  • Co a kde monitorovat a jak často?
  • Monitoring v praxi – příklady
 • Nastavení kontrolní funkce Compliance
  • Katalog kontrol
  • Plánování a provádění kontrol
  • Reporting kontrol
  • Monitoring nápravných opatření
 • Nastavení funkce řízení rizik
  • Jak identifikovat rizika a jak je evidovat a řídit
  • Co jsou klíčové rizikové identifikátory a jak je definovat
 • Vnitřní předpisová základna
 • Jak řídit střety zájmů

 


Školení již proběhlo

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top