Event Kategorie: Odborný seminář

17 míst

Představení právních oblastí Compliance Trestní odpovědnost právnických osob Přičitatelnost trestného činu právnické osobě Možnost vyvinění Nejčastější trestné činy Korporátní Compliance Péče řádného hospodáře Zastupování společnosti Insolvence Pracovněprávní Compliance Povinnosti zaměstnanců a jejich porušení Ochrana osobních údajů Ochrana hospodářské soutěže Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance...

Již proběhlo
,

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb   – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...

11 míst

Úvod – proč PSD 2 Vybrané pojmy Směrnice Vybraní poskytovatelé platebních služeb Platební instituce Poskytovatel služby informování o účtu Transparentnost podmínek a požadavky na informace Právní základ pro poskytování platebních služeb Jednorázová transakce Platební služby na základě rámcové smlouvy Práva a povinnosti související s poskytováním platebních služeb Provádění platebních transakcí Alternativní...

Již proběhlo

Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...

Již proběhlo

Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití  

Go to Top