Event Kategorie: Odborný seminář

Již proběhlo

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb   – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...

Již proběhlo

Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...

Již proběhlo

Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití  

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Již proběhlo

Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce. Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým...

Go to Top