Event Kategorie: Odborný seminář

19 míst

Co je to vlastně ta banka? Co je SME? Jaké je místo a úloha risku a zejména “schvalovačů” v bance? Jak efektivně schvalovat SME – diskuze? Teorie 5C – aneb kudy na to – případová studie Teorie 6 NoNos Analytikem snadno a rychle I. Výsledovka Rozvaha CF   Analytikem snadno a rychle II....

11 míst

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb   – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...

15 míst

Úvod – proč PSD 2 Vybrané pojmy Směrnice Vybraní poskytovatelé platebních služeb Platební instituce Poskytovatel služby informování o účtu Transparentnost podmínek a požadavky na informace Právní základ pro poskytování platebních služeb Jednorázová transakce Platební služby na základě rámcové smlouvy Práva a povinnosti související s poskytováním platebních služeb Provádění platebních transakcí Alternativní...

14 míst

Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...

Již proběhlo

Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití  

Go to Top