Event Kategorie: <span>Odborný seminář</span>

19 míst

Stručný obsah školení: nové trendy v páchání podvodu ve finančním sektoru jak účinně reagovat na tyto trendy případové studie nových podvodu a hledání nejlepších řešení    

10 míst

Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance riziko a jeho řízení Systém řízení – 3. linie obrany Jak pokrýt agendy Compliance Sestavení Compliance týmu Přístup ke zjištění potřebných zaměstnaneckých kapacit pro pokrytí jednotlivých agend Klíčové role a odpovědnosti Nastavení kontrolní funkce Compliance Katalog kontrol Plánování a...

Již proběhlo

Jak zlepšit účinnost současných preventivních opatření a detekčních risk/fraud systémů ve finančních službách Nové způsoby páchání finančních podvodů Falešné identity a third party podvody Využití nových přístupů ve Fraud Managementu – automatická verifikace dokumentů (digitální, obrázky), automatické hledání nových podvodů, srovnání vybraných dodavatelských řešení

Již proběhlo

AML Aktuálně Dopady novely AML zákona Evropský AML balíček Legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím virtuálních aktiv Možnosti FAÚ ve světle zákona 253/2008 Sb. ve vztahu k virtuálním aktivům (VA) Schémata zdrojové trestné činnosti využívajících kryptoměny Možnosti dokumentace legalizace výnosů trestné činnosti s prvkem transferu VA Kazuistika (z pohledu kompetence FAÚ)...

17 míst

Cíle prezentace a analýza publika (pro koho prezentuji a čeho chci dosáhnout) Jak uspořádat obsah – struktura prezentace Jakou strategii zvolit (instrukce, informace, přesvědčování, prodej) Vizualizace prezentace, práce s pomůckami pro zvýšení efektivity vystoupení ​Osobnost řečníka – zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava   Verbální komunikace – jak...

Go to Top