Event Kategorie: <span>Odborný seminář</span>

,

Školení doporučujeme: Zástupcům společností, které nemají zkušenosti s ESG problematikou a chtějí se zorientovat v oblasti udržitelnosti/ ESG. Cíl školení: Základní orientace v ESG pojmech, pochopení klíčových požadavků dekarbonizace atd. Legislativní rámec ESG a související požadavky: Uhlíková stopa podle GHG Protocol Voluntary ESRS Dostupnost dat pro ESG oblast: Nástroje pro výpočet...

,

Školení doporučujeme: Zástupcům společností, pro které začnou platit požadavky směrnice CSRD od 1.1.2025, popř. jejich zákazníkům či obchodním partnerům (např. financující banka), po nichž je vyžadováno určité množství informací/dat o udržitelnosti jejich společnosti/produktu apod. Cíl školení: Získat schopnost samostatné orientace v hlavních požadavcích a rámcích ESG. Legislativní rámec ESG a...

,

Školení doporučujeme: Zástupcům společností podléhajících směrnici CSRD od 1.1.2024, popř. SFDR, kteří jsou obecně obeznámeni s problematikou ESG a současně mají zájem o nejnovější informace. Cíl školení: Získat přehled o nejnovějších povinnostech osob a jejich plnění. Legislativní rámec ESG a související požadavky: EU taxonomie, ESRS Dostupnost dat pro ESG oblast:...

15 míst

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní pohledy na výkazy Vlastní a cizí kapitál Majetek a závazky Ukazatele Likvidita, zadluženost, rentabilita Výdaje X náklady Rizikové faktory Mezní hodnoty ukazatelů INDEX Pravděpodobnost bankrotu Kreditní limit Chyby ve výkazech    

14 míst

aktuální trendy podvodů v platebním styku z pohledu běžného uživatele i z pohledu profesionála současné metody útočníků možnosti obrany detekce a prevence

Go to Top