Event Kategorie: <span>Odborný seminář</span>

14 míst

AML Rozšiřování a zpřísňování sankcí – aktuální informace od února 2022 EU přijala 13 balíčků protiruských sankcí ČR a její národní sankce Jak prověřovat dodavatele a jiné protistrany co zjišťovat jaké nástroje používat Sankční seznamy kde je hledat které jsou relevantní praktické rady k sankcím AML  – praxe praní peněz...

,

Doporučujeme pro: zástupce společností podléhajících směrnici CSRD od 1.1.2024, popř. SFDR, kteří jsou obecně obeznámeni s problematikou ESG a současně mají zájem o aktuální informace v této oblasti (pozice head of ESG, CFO, head of finance apod.) Obsah: přehled o povinnostech firem podléhajících evropské regulaci v oblasti vykazování udržitelnosti a doporučení, jak tyto...

,

Doporučujeme pro: velké společnosti – zástupce společností, pro které začnou platit požadavky směrnice CSRD od 1.1.2025 (pozice ESG manažer, finanční controller, head od finance apod.) obchodní partnery velkých firem Obsah: samostatná orientace v hlavních požadavcích a povinnostech podle evropské legislativy pro udržitelnost, např. zákon o účetnictví, evropská taxonomie a okruh...

,

Doporučujeme pro: zástupce společností, kteří se potřebují orientovat v oblasti udržitelného podnikání a dosud nemají s ESG problematikou zkušeností malé a střední podniky (pozice hlavní účetní, finanční controler, office manažer apod.) Obsah: orientace v potřebných ESG pojmech a základních konceptech udržitelnosti – například: uhlíková stopa, klíčové požadavky dekarbonizace atd. tipy a triky pro...

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní pohledy na výkazy Vlastní a cizí kapitál Majetek a závazky Ukazatele Likvidita, zadluženost, rentabilita Výdaje X náklady Rizikové faktory Mezní hodnoty ukazatelů INDEX Pravděpodobnost bankrotu Kreditní limit Chyby ve výkazech    

Go to Top