,

Rozšířené informace k ESG regulaci pro povinné společnosti

Doporučujeme pro:

 • zástupce společností podléhajících směrnici CSRD od 1.1.2024, popř. SFDR, kteří jsou obecně obeznámeni s problematikou ESG a současně mají zájem o aktuální informace v této oblasti (pozice head of ESG, CFO, head of finance apod.)

Obsah:

 • přehled o povinnostech firem podléhajících evropské regulaci v oblasti vykazování udržitelnosti a doporučení, jak tyto požadavky plnit
 • požadavky evropského legislativního rámce pro udržitelnost včetně souvisejících požadavků: pojmy CSRD & ESRS, EU taxonomie a další
 • informace o dostupnosti nástrojů pro plnění požadavků CSRD v české legislativě, konkrétně:
  • posuzování rizik a skutečným nebo potenciálním nepříznivým dopadů spojených s vlastní provozní činností účetní jednotky, s jejím hodnotovým řetězcem, produkty a službami, obchodními vztahy a dodavatelským řetězcem ve vztahu k udržitelnosti a souvisejících rámcích podle EBA (European Banking Authority)
  • seznámení s hlavními existujícími rámci pro vykazování udržitelnosti, např. TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), SBTi (stanoviska a doporučení dalších institucí
  • jaké doporučujeme používat dostupné modely a nástroje – spojené s riziky transformace, fyzickými riziky podle požadavků ESRS, atd.
 • užitečné informace z oblastí ESG hodnocení společností:
  • regulace a v oblasti ESG skoringu/ ratingu (nařízení „EU Green Bond Standard“)
  • požadavky a časový rámec na postupnou implementaci ESRS
  • nástroje pro analýzu dopadů klimatické změny a analýza souvisejících rizik
 • orientace v evropských regulačních požadavcích v oblasti vykazování udržitelnosti
 • příklad a možnosti využití profesionální platformy pro sběr a sdílení dat z oblasti ESG
 • informace o modelech a nástrojích pro výpočty ESG skóre z veřejných i neveřejných dat

Délka školení:

6 hodin

Lektoři:  Ondřej Veselovský – ESG lead CZ&SK, CRIF  a Radek Soukup – Credit & Risk Management Consulting Lead CZ&SK

 


Máte zájem o individuální školení?

Vyplňte nám krátký dotazník a my vás budeme kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top