Již proběhlo

Fraud Management od A do Z

1. den

9:00 – 10:30

1.  Historie a trendy Fraud Managementu

 • ACFE
 • Přístupy ve Fraud Managementu ve světě a ČR

2. Definice a typy podvodů v ČR

 • Trestní zákoník
 • Členění podvodů
 • Praktické příklady podvodů z praxe

3. Fraud management cyklus a implementace ve firmě

 • Principy řízení rizika  podvodů
 • Fungující mechanismus FM
 • Trojúhelník podvodů a jeho aplikace
 • Interní politiky a pravidla

10:50 – 12:00

4. Prevence v boji proti podvodům

 • Tvorba blacklistů
 • Verifikace dat
 • Interní a externí zdroje dat

13:00 – 14:00

Případová studie I. – prevence

14.00 – 16:45

5. Odhalování podvodů a datová analýza

 • Data jako základ – jaká data jsou nezbytná pro analýzu
 • Detekční systémy a jejich principy
 • Fraud datamart – uživatelský přístup
 • Příklady odhalení podvodů na základě datových analýz

16:45 – 17:00

Diskuze a shrnutí

2. den

9:00 – 10:00

Případová studie II. – odhalování

10:20 – 12:00

6. Reporting podvodů

 • Zásady měření rizika podvodů
 • KPI a KRI
 • Příklady reportu podvodů – vykazování podvodů

13:00 – 14:45

7. Specifika vyšetřování nekalých jednání v soukromých (zejména finančních) institucích: obecné a specifické cíle, role a nároky na vyšetřovatele

 • Fáze vyšetřování
 • Vybrané právní aspekty vyšetřování: možnosti a limity vyšetřování v našem právním prostředí
 • Důkazy: nejčastější důkazy ve vyšetřování nekalých jednání v soukromých institucích, specifické metody jejich získávání a vyhodnocování
 • Jak koncipovat „Incident fraud response plan“

15:00 – 16:00

Případová studie III. – vyšetřování

16:00 – 16:45

8. Nápravná opatření

 • Principy a členění nápravných opatření
 • Nápravná opatření z pohledu vyšetřování – trestní oznámení, spolupráce s OČTŘ, práva poškozeného v trestním řízení a další opatření směřující k náhradě škody
 • Příklady nápravných opatření

16:45 – 17:15

Diskuze a shrnutí

 


Školení již proběhlo

Zasedací místnost HKP
Náměstí Franze Kafky 17/7
Praha 1 110 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top