Již proběhlo

Autentický projev a rétorika

Tento dvoudenní intenzivní program je určen nejen těm, kdo prezentují, ale všem, kteří se chtějí posunout ve své komunikaci a stylu sebeprezentace ke své jedinečnosti, osobitosti a opravdovosti.

„Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“

Seminář je zaměřen zcela prakticky na autenticitu, opravdovost a věrohodnost projevu. Dále jsou cvičení soustředěna na podporu vnitřní stability, jistoty vystupování a v neposlední řadě na schopnost získat si a udržet pozornost posluchače. Důraz je kladen na individuální přístup a na zpětné vazby přesahující základní prezentační dovednosti a směřující k posílení osobního charismatu a přirozené autority každého účastníka.

Cíl:
• Autentický a přesvědčivý projev
• Stabilita a jistota vystupování
• Sebeuvědomění v projevu, jeho energie a působení na druhé
• Podpora přirozenosti, spontaneity a osobního charismatu

Obsah:
• Dech jako komunikační opora
• Emocionalita a dynamika hlasového projevu
• Zdárná rétorika
• Koordinace verbálního a neverbálního vyjadřování
• Poutavá prezentace
• Podprahová komunikace a působení na druhé
• Sebevědomí a sebedůvěra v komunikaci a sebe-prezentaci
• Emoční inteligence v projevu
• Autenticita, charisma a přirozená autorita

Metody, techniky:
Jedná se o intenzivní a interaktivní trénink.
Dechová, hlasová a rétorická cvičení, vlastní prezentace a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

 


Školení již proběhlo

Vzdělávací centrum Na Paloučku - hamko cz, s.r.o.
Táborská 117/21
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top