Již proběhlo

Kreativní účetnictví PO

9:00 – 9:30 Účetní závěrka

 • složky účetní závěrky
 • základní vazby v účetní závěrce
 • zveřejňovací povinnosti
 • slabiny našeho výkaznictví

9:30 – 10:45 Opravné položky a rezervy; dlouhodobý majetek

 • vymezení pojmů opravných položek a rezerv
 • obvyklé postupy používané pro jejich tvorbu
 • riziko tichých rezerv
 • způsoby oceňování dlouhodobého majetku
 • fiktivní prodeje

11:00 -12:00 Zásoby

 •  postupy oceňování zásob
 •  vymezení zásob vlastní činnosti
 •  vazba ocenění zásob na výsledek společnosti

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:00 Pohledávky a závazky

 • oceňování pohledávek a závazků v českém účetnictví a v IFRS
 • efekty postupování pohledávek v účetní závěrce
 • vazba práva a účetnictví v oblasti pohledávek a závazků

14:15 – 15:15 Zbylé oblasti účetní závěrky

 • praktická cvičení (v případě zájmu mohou účastníci školení zaslat vlastní případy, které rozebereme a ukážeme, na základě čeho mohla být manipulace s účetní závěrkou odhalena)
 • analýza cash-flow společnosti

15:30 – 16:30 Externí auditor

 • pozice externího auditora
 • postupy, které auditor používá pro odhalení rizika podvodu, jeho reakce

 


Školení již proběhlo

OTIDEA a.s. - budova Meteor C
Thámova 681/32
Praha 8 186 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top