Za účelem vyhodnocení kvality proběhlé vzdělávací akce váš žádáme o její zhodnocení. Vyplněním a zodpovězením následujících otázek přispějete k zachování a případně i ke zlepšení odborné úrovně vzdělávání. Prosíme o zvolení jedné z možností na škále 1 - 4.